Feestelijke Opening VillaVrede [Verslag]

Op 1 maart jongstleden was de officiële feestelijke opening van Villa Vrede. De bezoekers werden verwelkomd door Djembespelers waarmee de feeststemming er meteen al goed inzat. Langzamerhand stroomde de Villa vol en kon het programma beginnen. Marieke Sillevis-Smit, die vanaf het begin betrokken is geweest bij Villa Vrede, verwelkomde de aanwezigen met een overzicht van hoe Villa Vrede ontstaan is en waarom we helaas nodig zijn. In haar toespraak was ook aandacht voor Diny Ulaen die een van de leidende krachten was achter dit idee, maar helaas eind vorig jaar plotseling is overleden. Daarnaast werden een flink aantal van onze partners zoals Kerk en Wereld, Skanfonds, Oranjefonds, kfHeinfonds, Kerkinactie en Emmaus aangehaald. De Villa werd hierna officieel geopend door middel van het aansteken van een kaars, het vredeslicht dat hopelijk zal blijven schijnen voor de Villa en haar bezoekers. De coördinator Wilma Rozenga gaf vervolgens aan dat een feestelijke opening een dubbel gevoel geeft omdat een initiatief als Villa Vrede eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. De aanwezige burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen kreeg hierna het woord waarin hij erkende verdrietig te zijn dat sommige mensen niet aanwezig durfden zijn en dat hij zich bewust is dat het openen … Lees verder »
Kennismakingsdag

Kennismakingsdag

Op 18 januari heeft een kennismakingsdag plaatsgevonden waar meer dan 50 mensen (waarvan 80% potentiële toekomstige bezoekers) op af kwamen. Tijdens deze dag is er nagedacht over wat er nodig is om open te gaan en hoe we Villa Vrede vorm willen geven.