Blijven hopen op het goede leven

Khalid is 15 jaar in Nederland. Hij is op zijn zeventiende samen met een man vanuit Algerije naar Nederland gekomen om hier een betere toekomst op te bouwen. Hij is gaan werken, heeft een kamer gehuurd en veel mensen leren kennen. Hij voelde zich een echte Utrechter, al was hij wel bang voor de politie. Die zou hem immers kunnen aanhouden en in bewaring kunnen stellen omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Dat is ook gebeurd. Khalid heeft vijf keer in vreemdelingenbewaring gezeten. Dat was een moeilijke tijd: hele dagen wachten, niets kunnen doen en niet weten of en wanneer je vrij komt. Hij was erg blij dat hij niet is uitgezet naar Algerije, maar in Nederland is vrijgelaten. Wel kreeg hij de boodschap dat hij Nederland binnen 24 uur moest verlaten. Dit heeft hij, ook na de vijfde keer, niet gedaan. Hij is nog steeds in Nederland al is het leven zonder verblijfsvergunning steeds moeilijker geworden doordat de regering meer maatregelen heeft genomen om illegaliteit tegen te gaan. Hierdoor heeft hij nu geen werk, geen kamer, geen uitkering en geen toekomstperspectief. Hij mag hier niet blijven, maar hij wil niet terug naar Algerije. Khalid weet nu niet goed wat te … Lees verder »

Ik wil mijn leven opbouwen

Emmanuel heeft zijn thuisland Burundi in 1996 moeten verlaten omdat hij vanwege de problemen voor zijn veiligheid vreesde. Hij is in 2003 naar Nederland gekomen, heeft hier asiel gevraagd en een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen. Gedurende deze vijf jaar heeft hij Nederlands geleerd, een elektro-opleiding gevolgd en gewerkt. Hij was volledig ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. Na deze vijf jaar kreeg hij te horen dat zijn verblijfsvergunning niet zou worden verlengd. Burundi zou weer veilig zijn en daarom moest Emmanuel terugkeren. Hij heeft tegen deze beslissing geprocedeerd, maar dit heeft niet mogen baten. Dit heeft tot grote problemen voor Emmanuel geleid. Hij kon niet meer naar school, niet meer werken en kwam in vreemdelingendetentie terecht. Hij had geen strafbaar feit gepleegd maar werd desondanks ’s ochtends vroeg door vijftien mensen aangehouden en naar een detentiecentrum overgebracht waar hij tweeënhalve maand heeft moeten verblijven. Na het overlijden van zijn oom bij wie hij na zijn vrijlating verbleef, kwam hij in Utrecht op straat te staan. Sinds twee maanden heeft hij een kamer bij de noodopvang gekregen, maar hij moet een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning starten om hier langer te mogen verblijven. Zijn advocaat is zijn dossier echter kwijt waardoor … Lees verder »

Jaarrapportage 2014

Inleiding Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2014 bereikt hebben. Organisatie Na een kennismakingsdag in februari heeft Villa Vrede halverwege februari haar deuren geopend voor twee dagen. De feestelijke officiële opening op 1 maart was het startsein voor een actief en dynamisch jaar. In de loop van het jaar hebben we de openingstijden uitgebreid en op dit moment zijn we vier dagen in de week open (woensdag t/m zaterdag) tussen 10. 00-17.00. Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen.   Villa Vrede is uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [1] in Utrecht om … Lees verder »

Halfjaarsrapportage Villa Vrede

Inleiding Villa Vrede is opgericht in 2013 en na werving van coordinator en zoeken van een pand, zijn we vanaf januari 2014 van start gegaan. Dit verslag geeft inzicht in wat er de afgelopen 6 maanden allemaal gebeurd is zodat de ondersteunende organisaties en donateurs (organisaties, kerken en particulieren) een beeld hebben van hoe hun bijdragen gebruikt worden. Organisatie In januari 2014 heeft een kennismakingsdag plaatsgevonden waar in samenspraak met toekomstige bezoekers (25+) is nagedacht over inrichting, activiteiten, openingstijden, en regels. Met deze input is vervolgens de coordinator van start gegaan met de inrichting en werving van vrijwilligers. Halverwege februari heeft Villa Vrede haar deuren geopend voor twee dagen per week (woensdag en donderdag van 10.00-17.00). De officiele opening waarbij de burgemeester aanwezig was, heeft plaatsgevonden op 1 maart 2014. Tijdens deze dag waren behalve de bezoekers ook alle geintresseerden en betrokkenen uitgenodigd om samen de opening te vieren. Sinds juni 2014 is Villa Vrede ook op vrijdag open en vanaf september zal geworven worden voor zaterdagopening. Het streven is om eind van het jaar 5-6 dagen per week open te zijn. Na een opstartperiode heeft Villa Vrede nu de beschikking over de volgende faciliteiten: Kook gelegenheid Wasmachine, droger Wastafel … Lees verder »

Een land vol kansen

Veertien jaar geleden kwam Hamid aan in Nederland. Op een groot schip maakte hij de reis van Algerije naar Nederland. In zijn eigen land was er sprake van oorlog en overleven lukte niet meer. Hij stond voor de keuze zijn land te verlaten en hiermee alles achter te laten of te blijven leven in angst. Hamid koos ervoor om eigen land te verlaten, in de hoop om een nieuw en mooi bestaan in Nederland op te bouwen. “Een land vol kansen”, zoals hij dacht. Een nieuw bestaan heeft Hamid zeker. Een mooi bestaan is een ander verhaal. Hamid vertelt dat hij graag de handen uit de mouwen wilt steken en wilt werken aan zijn toekomst, maar dat dit niet mogelijk is. Hij vertelt dat het niet toegestaan is om te werken en dat het ernstige gevolgen kan hebben, wanneer je dit wel doet. Dit heeft hij zelf ondervonden. Hamid is meerdere malen opgepakt en heeft een aantal keren in de gevangenis moeten verblijven. Verschrikkelijk vond hij het en wilt dit niet meer meemaken. Werken is dus geen optie. Toch vindt Hamid het fijn om op een andere manier actief bezig te zijn. Villa Vrede biedt hem de mogelijkheid om gebruik … Lees verder »