Geen papieren, maar wel welkom!

In Utrecht verblijven naar schatting vijfduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vrede uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.

De Fransen hebben alles kapot gemaakt

Mohammed woont al meer dan 20 jaar in Nederland. In Algerije werden verhalen verteld over het mooie Nederland, waar iedereen welkom is en waar je prima een tijdje wat kan werken om rijker terug te keren. In Algerije was het toen niet veilig en voor vele jongemannen waren er nauwelijks toekomst mogelijkheden. Dus een tijdje vertrekken en geld verdienen is dan een aantrekkelijk vooruit zicht. Na een lange reis belande Mohammed in Nederland waar hij al snel tot ontdekking kwam dat het hier helemaal niet zo fijn was. Op advies van ‘vrienden’ heeft hij nooit asiel aangevraagd, want de kansen waren klein en bovendien zou hij immers na een tijdje weer vertrekken. Het liep anders….. Verliefd op een Hollandse vrouw probeerde hij hier te blijven, kreeg een dochter, maar de relatie liep stuk. Nu zit Mohammed hier verloren en gedwongen tussen twee landen in. Algerije is zijn thuisland en dagelijks laat hij met behulp van facebook zien wat er allemaal gebeurd in zijn land. Hij is trots en verdrietig tegelijk. ‘De fransen hebben alles kapot gemaakt, zoals ze dat nu weer doen in CAR en Mali’; ‘De president en ministers zijn allen corrupt en maken het land kapot’. Teruggaan is … Lees verder »