Gezichten van Villa Vrede (4)

Arash is een 34-jarige vluchteling uit Iran en wil graag zijn verhaal delen. Hij is het Nederlands nog niet zo machtig, maar doet erg zijn best om de taal te leren. Hij hunkert naar contact met anderen. Hoe ervaar je jouw verblijf in Nederland? In Iran heb ik economie gestudeerd en had daar op zich een goede baan. Maar ik ben gevlucht om vrijer te kunnen leven. Als christen kreeg ik steeds vaker problemen met de politie en zag in mijn land voor mijzelf geen toekomst meer. Met een vals paspoort en hulp van een mensensmokkelaar ben ik via Rusland naar Nederland gevlogen. Op hoop van zegen. Ik ben nu een jaar en vier maanden hier. Eerst heb ik een tijdje in AZC Den Helder gezeten, maar was daar niet op mijn plek. Hier in Utrecht wel, maar ik heb helaas geen vaste verblijfplaats. Ik slaap soms bij vrienden en kennissen, maar regelmatig ook op straat als het niet anders kan. Ik heb me ingeschreven voor de nachtopvang, maar ik moet nog vier maanden wachten. Ik wil graag wonen en werken in Nederland, maar dat is ingewikkeld zonder papieren. Wat heb je ontdekt in de tijd dat je hier bent? … Lees verder »

Gezichten van Villa Vrede (3)

E.M., een 33-jarige vluchteling uit Ethiopië, wil liever niet met zijn naam in het nieuws. Aan het slot van het gesprek blijkt waarom. Hij heeft een paar keer vastgezeten in de gevangenis, vooral vanwege het gebrek aan papieren. Daarom is E. bang dat hem dat nogmaals overkomt en blijft hij graag anoniem. Hoe ervaar je jouw verblijf in Nederland? Ik ben inmiddels al 19 jaar in Nederland. Ik kwam hier als 14-jarige jongen naartoe, samen met een reisgenoot, in de hoop op een nieuw leven. Ik heb twee jaar in Zierikzee gewoond, een jaar in AZC Ter Apel en ruim tien jaar in Nijmegen. In die stad werd ik regelmatig door de politie aangehouden en dan vroegen ze naar papieren die ik niet had. Pas de laatste twee jaar zit ik in Utrecht. Gelukkig worden we hier als vluchtelingen veel meer met rust gelaten. Wat heb je ontdekt in de tijd dat je hier bent? Het is moeilijk om je in Nederland te redden zonder verblijfsdocumenten. Ik kan geen studie volgen, ik mag niet werken, ook al zou ik dat graag willen. Ik ben ooit aan een opleiding voor loodgieter begonnen, maar die kon ik niet afmaken vanwege gebrek aan … Lees verder »

Gezichten van Villa Vrede (2): Luel Ymesgen Lebasi

Op 3 mei 2017 werd de 18-jarige asielzoeker Luel Lebasi uit Eritrea neergestoken voor de deur van Villa Vrede na een ruzie met een andere ongedocumenteerde man. Freelance journaliste Katja van Nimwegen die Luel wekelijks sprak, schreef hierover in het Utrechtse weekblad DUIC (12-05-2017): “Dat is waar jongeren zonder verblijfsvergunning in terechtkomen nadat ze uit de reguliere opvang verdwijnen: een wereld van stress, van mensen zonder toekomst en zonder vaste woonplaats. Ondanks de begeleiding die er voor hen is, leidt dit regelmatig tot ruzies, persoonlijke problemen en incidenten. Deze week leidde het tot de dood van Luel. (…) Het verdriet is groot, bij zijn vrienden, bij Villa Vrede, bij verschillende vrijwilligers en bij mij. Luel was geen Nederlander, maar wel een bewonderenswaardige stadgenoot.” Op basis van een gesprek met Katja van Nimwegen die initiatief nam voor een journalistiek project rond jonge vluchtelingen zonder verblijfsvergunning, kwam dit postume portret van Luel tot stand. Hoe ervoer Luel zijn verblijf in Nederland? Hij vluchtte weg uit Eritrea, toen hij nog maar zestien jaar oud was. Via allerlei omzwervingen dwars door Ethiopië, Soedan, Libië, Italië en Zwitserland kwam Luel in Nederland terecht. Als AMA (alleenstaande minderjarige asielzoeker) klopte hij aan bij een Nederlands opvangcentrum, … Lees verder »

Jaarverslag 2016

Hier kun je de inhoudelijke rapportage 2016 van Villa Vrede downloaden. In deze rapportage kun je lezen wat er afgelopen jaar bereikt is. Het was een jaar waarin het aantal bezoekers is gegroeid, activiteiten goed zijn bezochten er erkenning is gekomen door middel van de “Tolerantieprijs 2016” en de derde prijs bij de “Wij Maken Utrecht Trofee”. In de inhoudelijke rapporage staat tevens een financieel overzicht. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening verwachten wij rond 1 juli 2017 toe te kunnen zenden.

Gezichten van Villa Vrede (1)

Fatiha Miezour is een alleenstaande moeder van twee jonge meisjes, 7 en 4 jaar oud. Ze komt uit Marokko en verblijft sinds 2012 in Nederland, zonder verdere familie. Fatiha is in afwachting van haar status als asielzoeker. Over twee maanden doet de rechtbank een uitspraak. Hoe ervaar je jouw verblijf in Nederland? In het begin vond ik het ingewikkeld om hier te zijn. Na mijn vertrek uit Marokko kreeg ik eerst onderdak bij een Marokkaans-Nederlands gezin in Utrecht. Het contact verliep nogal moeizaam. Na zes maanden moest ik daar weg. STIL (een solidariteitsorganisatie in Utrecht voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen in asielprocedure en migranten zonder papieren) heeft naar een nieuwe plek voor mij gezocht en voor tien maanden konden we bij een Nederlands gezin in Driebergen wonen. Ik kreeg een eigen kamer en we voelden ons er thuis. Maar die familie ging verhuizen en dus moesten ook wij daar weg. Gelukkig konden we vrij snel bij een nieuw gezin in Amsterdam terecht. We bleven een jaar en zij zijn haast familie van ons geworden. We hebben nog altijd contact, we bellen en zien elkaar regelmatig. Maar uiteindelijk wilde ik terug naar Utrecht. STIL kon ons helpen aan een eigen woning in … Lees verder »