Gezichten van Villa Vrede (1)

Fatiha Miezour is een alleenstaande moeder van twee jonge meisjes, 7 en 4 jaar oud. Ze komt uit Marokko en verblijft sinds 2012 in Nederland, zonder verdere familie. Fatiha is in afwachting van haar status als asielzoeker. Over twee maanden doet de rechtbank een uitspraak. Hoe ervaar je jouw verblijf in Nederland? In het begin vond ik het ingewikkeld om hier te zijn. Na mijn vertrek uit Marokko kreeg ik eerst onderdak bij een Marokkaans-Nederlands gezin in Utrecht. Het contact verliep nogal moeizaam. Na zes maanden moest ik daar weg. STIL (een solidariteitsorganisatie in Utrecht voor uitgeprocedeerde vluchtelingen, mensen in asielprocedure en migranten zonder papieren) heeft naar een nieuwe plek voor mij gezocht en voor tien maanden konden we bij een Nederlands gezin in Driebergen wonen. Ik kreeg een eigen kamer en we voelden ons er thuis. Maar die familie ging verhuizen en dus moesten ook wij daar weg. Gelukkig konden we vrij snel bij een nieuw gezin in Amsterdam terecht. We bleven een jaar en zij zijn haast familie van ons geworden. We hebben nog altijd contact, we bellen en zien elkaar regelmatig. Maar uiteindelijk wilde ik terug naar Utrecht. STIL kon ons helpen aan een eigen woning in … Lees verder »