Villa Vrede heeft een ANBI keurmerk wat betekent dat giften aan Villa Vrede fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun internetsite die hieronder worden vermeld:

Doel Stichting Villa Vrede

Het bieden van een veilig dagverblijf voor ongedocumenteerde medemensen in de Utrechtse samenleving en verder al hetgeen hiermee verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan

Villa Vrede heeft bij oprichting en globaal beleidsplan incl. 3 jaren begroting opgesteld dat in de tweede helft van 2014 geactualiseerd zal worden. In het beleidsplan wordt rekening gehouden met een opstartfase van één jaar waarin Villa Vrede 2-3 dagen in de week open zal zijn. Het streven is om dit uit te breiden naar opening van 5 dagen per week.
In het beleidsplan staat vermeld dat Villa Vrede beoogt een vrijblijvend en open huis te zijn waar mensen zonder verblijfsvergunning zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. In Villa Vrede kunnen zij elkaar ontmoeten om even niet afhankelijk te zijn van anderen en om zelf actief te worden. Het liefst zien wij dat activiteiten worden aangeboden door of samen met vrijwilligers die zelf ongedocumenteerd zijn.
In de woonkamer van Villa Vrede kunnen mensen zonder verblijfsvergunning vrienden  ontmoeten, thee en koffie drinken, internetten of tv kijken, muziek luisteren en ook (samen) maken. Daarnaast is er een kleinere rustruimte en een ruimte waar een activerend dagprogramma zal plaatsvinden. Tijdens de overige tijden zal hier ook  ruimte zijn voor een persoonlijk gesprek. Bovendien is er een grote tuin waar buitenactiviteiten zoals diverse sporten en tuinieren kunnen plaatsvinden. Samen met  andere ervaren hulpverlenersorganisaties wordt momenteel gekeken hoe medische, sociaaljuridische en eventueel ook pastorale hulpverlening het beste verschaft kan worden. Dit zal echter niet de kernactiviteit zijn van Villa Vrede, omdat er reeds andere organisaties zijn die in deze diensten voorzien.

Bestuur

Het bestuur werkt vrijwillig en is benoemd voor een periode van 3 jaar. Op dit moment hebben we de volgende bestuurders:

Voorzitter: Jalandoni, José Edmundo
Vice-voorzitter: Mustafa, Muhumud Arus
Penningmeester: Arens, Stef Adrianus Sinne Augustinus
Secretaris: Herman Mostert, Janos
algemeen bestuurslid: Mekonene Heile Salassi, Yonas

Personeel

Villa Vrede heeft één coördinator in dienst voor 24 uur per week, die een salaris conform schaal 9 van de  salarisschalen van de PKN ontvangt. Er is geen pensioenvoorziening voor de coördinator. Voor de overige werkzaamheden steunt Villa Vrede volledig op vrijwilligers.

 

Financiën

Villa Vrede is volledig afhankelijk van fondsenwerving onder particulieren en instellingen. Verschillende fondsen ondersteunen ons (zie home pagina) en daarnaast werken we met Vrienden van Villa Vrede, waarin particulieren zich kunnen verbinden aan de stichting door zich te committeren aan een vast bedrag per jaar.
Het vermogen van Villa Vrede wordt volledig ten dienste gesteld aan de vaste lasten voor personeel, huur en de flexibele lasten bestaande uit activiteiten en andere organisatiekosten. Minimaal 1x per jaar wordt een financiële verantwoording opgesteld en gedeeld met de instellingen en particulieren die Villa Vrede ondersteunen. Het bestuur kan dan in overleg met de donateurs besluiten nemen over hoogte van reservering om te zorgen dat Villa Vrede financieel gezond blijft.

 

Verslaglegging

Villa Vrede is op 7/6/2013 opgericht waarna men gestart is op zoek te gaan naar pand en coördinator. De eerste 6 maanden stonden volledig in het teken van opstarten en fondsenwerving, waarin geen noemenswaardige kosten hebben plaatsgevonden.
Uiterlijk september 2014 zal op deze plek een inhoudelijke en financiële verantwoording gepubliceerd worden over de eerste 6 maanden van 2014 waarin de uitgaven over 2013 zullen worden meegenomen.

 

Registratienummers

KVK nummer 58107177
RSIN nummer852877031