Jaarrapportage 2015

  Inleiding Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2015 bereikt hebben. Organisatie Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen. We hebben een aparte fietsenschuur voor reparatie en opslag. Sinds haar opening begin 2014 is Villa Vrede uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [2] in Utrecht om casussen te kunnen bespreken, werk af te stemmen en/of samen activiteiten te organiseren. Personeel Villa Vrede is een vrijwilligersorganisatie die in 2015 wordt aangestuurd door een betaalde coördinator voor 24 uur per week. Door de toenemende drukte en in het belang van de duurzaamheid is in … Lees verder »

Ik wil mijn leven opbouwen

Emmanuel heeft zijn thuisland Burundi in 1996 moeten verlaten omdat hij vanwege de problemen voor zijn veiligheid vreesde. Hij is in 2003 naar Nederland gekomen, heeft hier asiel gevraagd en een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen. Gedurende deze vijf jaar heeft hij Nederlands geleerd, een elektro-opleiding gevolgd en gewerkt. Hij was volledig ingeburgerd in de Nederlandse samenleving. Na deze vijf jaar kreeg hij te horen dat zijn verblijfsvergunning niet zou worden verlengd. Burundi zou weer veilig zijn en daarom moest Emmanuel terugkeren. Hij heeft tegen deze beslissing geprocedeerd, maar dit heeft niet mogen baten. Dit heeft tot grote problemen voor Emmanuel geleid. Hij kon niet meer naar school, niet meer werken en kwam in vreemdelingendetentie terecht. Hij had geen strafbaar feit gepleegd maar werd desondanks ’s ochtends vroeg door vijftien mensen aangehouden en naar een detentiecentrum overgebracht waar hij tweeënhalve maand heeft moeten verblijven. Na het overlijden van zijn oom bij wie hij na zijn vrijlating verbleef, kwam hij in Utrecht op straat te staan. Sinds twee maanden heeft hij een kamer bij de noodopvang gekregen, maar hij moet een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning starten om hier langer te mogen verblijven. Zijn advocaat is zijn dossier echter kwijt waardoor … Lees verder »

Jaarrapportage 2014

Inleiding Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2014 bereikt hebben. Organisatie Na een kennismakingsdag in februari heeft Villa Vrede halverwege februari haar deuren geopend voor twee dagen. De feestelijke officiële opening op 1 maart was het startsein voor een actief en dynamisch jaar. In de loop van het jaar hebben we de openingstijden uitgebreid en op dit moment zijn we vier dagen in de week open (woensdag t/m zaterdag) tussen 10. 00-17.00. Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen.   Villa Vrede is uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [1] in Utrecht om … Lees verder »

Halfjaarsrapportage Villa Vrede

Inleiding Villa Vrede is opgericht in 2013 en na werving van coordinator en zoeken van een pand, zijn we vanaf januari 2014 van start gegaan. Dit verslag geeft inzicht in wat er de afgelopen 6 maanden allemaal gebeurd is zodat de ondersteunende organisaties en donateurs (organisaties, kerken en particulieren) een beeld hebben van hoe hun bijdragen gebruikt worden. Organisatie In januari 2014 heeft een kennismakingsdag plaatsgevonden waar in samenspraak met toekomstige bezoekers (25+) is nagedacht over inrichting, activiteiten, openingstijden, en regels. Met deze input is vervolgens de coordinator van start gegaan met de inrichting en werving van vrijwilligers. Halverwege februari heeft Villa Vrede haar deuren geopend voor twee dagen per week (woensdag en donderdag van 10.00-17.00). De officiele opening waarbij de burgemeester aanwezig was, heeft plaatsgevonden op 1 maart 2014. Tijdens deze dag waren behalve de bezoekers ook alle geintresseerden en betrokkenen uitgenodigd om samen de opening te vieren. Sinds juni 2014 is Villa Vrede ook op vrijdag open en vanaf september zal geworven worden voor zaterdagopening. Het streven is om eind van het jaar 5-6 dagen per week open te zijn. Na een opstartperiode heeft Villa Vrede nu de beschikking over de volgende faciliteiten: Kook gelegenheid Wasmachine, droger Wastafel … Lees verder »

Geen papieren, maar wel welkom!

In Utrecht verblijven naar schatting vijfduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt deze groep mensen tot één van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral door de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal Villa Vrede uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.

De Fransen hebben alles kapot gemaakt

Mohammed woont al meer dan 20 jaar in Nederland. In Algerije werden verhalen verteld over het mooie Nederland, waar iedereen welkom is en waar je prima een tijdje wat kan werken om rijker terug te keren. In Algerije was het toen niet veilig en voor vele jongemannen waren er nauwelijks toekomst mogelijkheden. Dus een tijdje vertrekken en geld verdienen is dan een aantrekkelijk vooruit zicht. Na een lange reis belande Mohammed in Nederland waar hij al snel tot ontdekking kwam dat het hier helemaal niet zo fijn was. Op advies van ‘vrienden’ heeft hij nooit asiel aangevraagd, want de kansen waren klein en bovendien zou hij immers na een tijdje weer vertrekken. Het liep anders….. Verliefd op een Hollandse vrouw probeerde hij hier te blijven, kreeg een dochter, maar de relatie liep stuk. Nu zit Mohammed hier verloren en gedwongen tussen twee landen in. Algerije is zijn thuisland en dagelijks laat hij met behulp van facebook zien wat er allemaal gebeurd in zijn land. Hij is trots en verdrietig tegelijk. ‘De fransen hebben alles kapot gemaakt, zoals ze dat nu weer doen in CAR en Mali’; ‘De president en ministers zijn allen corrupt en maken het land kapot’. Teruggaan is … Lees verder »