Deze pagina is het archief van onze interne rapporten zoals jaarverslagen (inhoudelijke en financieel) en andere rapporten.

Jaarverslag 2016

Hier kun je de inhoudelijke rapportage 2016 van Villa Vrede downloaden. In deze rapportage kun je lezen wat er afgelopen jaar bereikt is. Het was een jaar waarin het aantal bezoekers is gegroeid, activiteiten goed zijn bezochten er erkenning is gekomen door middel van de “Tolerantieprijs 2016” en de derde prijs bij de “Wij Maken Utrecht Trofee”. In de inhoudelijke rapporage staat tevens een financieel overzicht. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening verwachten wij rond 1 juli 2017 toe te kunnen zenden.

Jaarrapportage 2015

  Inleiding Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2015 bereikt hebben. Organisatie Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen. We hebben een aparte fietsenschuur voor reparatie en opslag. Sinds haar opening begin 2014 is Villa Vrede uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [2] in Utrecht om casussen te kunnen bespreken, werk af te stemmen en/of samen activiteiten te organiseren. Personeel Villa Vrede is een vrijwilligersorganisatie die in 2015 wordt aangestuurd door een betaalde coördinator voor 24 uur per week. Door de toenemende drukte en in het belang van de duurzaamheid is in … Lees verder »

Jaarrapportage 2014

Inleiding Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2014 bereikt hebben. Organisatie Na een kennismakingsdag in februari heeft Villa Vrede halverwege februari haar deuren geopend voor twee dagen. De feestelijke officiële opening op 1 maart was het startsein voor een actief en dynamisch jaar. In de loop van het jaar hebben we de openingstijden uitgebreid en op dit moment zijn we vier dagen in de week open (woensdag t/m zaterdag) tussen 10. 00-17.00. Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen.   Villa Vrede is uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [1] in Utrecht om … Lees verder »