Op 1 maart jongstleden was de officiële feestelijke opening van Villa Vrede. De bezoekers werden verwelkomd door Djembespelers waarmee de feeststemming er meteen al goed inzat. Langzamerhand stroomde de Villa vol en kon het programma beginnen. Marieke Sillevis-Smit, die vanaf het begin betrokken is geweest bij Villa Vrede, verwelkomde de aanwezigen met een overzicht van hoe Villa Vrede ontstaan is en waarom we helaas nodig zijn. In haar toespraak was ook aandacht voor Diny Ulaen die een van de leidende krachten was achter dit idee, maar helaas eind vorig jaar plotseling is overleden. Daarnaast werden een flink aantal van onze partners zoals Kerk en Wereld, Skanfonds, Oranjefonds, kfHeinfonds, Kerkinactie en Emmaus aangehaald.

De Villa werd hierna officieel geopend door middel van het aansteken van een kaars, het vredeslicht dat hopelijk zal blijven schijnen voor de Villa en haar bezoekers. De coördinator Wilma Rozenga gaf vervolgens aan dat een feestelijke opening een dubbel gevoel geeft omdat een initiatief als Villa Vrede eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. De aanwezige burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen kreeg hierna het woord waarin hij erkende verdrietig te zijn dat sommige mensen niet aanwezig durfden zijn en dat hij zich bewust is dat het openen van Villa Vrede ambivalente gevoelens met zich meebrengt. In zijn speech was aandacht voor het feit dat hij een burgervader voor alle mensen wil zijn in Utrecht, dus ook voor deze groep. Hij gaf aan dat hij initiatieven voor ongedocumenteerden een warm hart toedraagt. Echter hij realiseert zich ook dat ondanks de steun vanuit de gemeente Utrecht, het moeilijk blijft door wet- en regelgeving deze mensen uit hun marginale positie te krijgen. Zijn speech is te zien en te beluisteren op Youtube .

Na het officiële gedeelte konden de meer dan 100 aanwezigen elkaar verder ontmoeten. In één van de ruimtes was gelegenheid om meer te weten te komen over het ontstaan van Villa Vrede, door middel van een tijdslijn. In deze ruimte was ook een terugblik van de kennismakingsdag op 18 januari te zien en konden mensen hun wensen en ideeën kwijt. Met de bezoekers hebben we ook gewerkt aan een groot schilderij dat aangeeft wat Villa Vrede zou moeten zijn/worden.  De burgemeester had de eer om het eerste beeld, een stralende zon te schilderen. Het resulteerde in twee prachtige werken die een week later met de bewoners is opgehangen.
De middag werd feestelijk afgesloten met twee rappers van stichting de Vrolijkheid die alle aanwezigen aan het dansen kreeg. Toen de hapjes -klaargemaakt door de (potentiële) bezoekers- ook nog rond gingen, konden we met een gerust hart de dag afsluiten. Een goede start is gemaakt dat alleen maar kan leiden tot heel iets moois!

Hier zijn paar foto’s van de opening :
Feestelijke opening- VillaVrede         Feestelijke opening- VillaVrede