Villa Vrede krijgt geen overheidssubsidie en is daarom volledig afhankelijk van giften van (vermogens)fondsen, particulieren en kerken.

Fondsen die ons in 2017 financieel ondersteunen en hier genoemd mogen worden, zijn:

Daarnaast is er nog een aantal fondsen die anoniem willen blijven.

 

We krijgen collectes, giften en donaties in natura van diverse kerken in Utrecht, onder andere van:

  • Willibrord kapel
  • Diverse kerken van Protestantse Gemeente Utrecht
  • Remonstrantse Gemeente

Samenwerking is voor ons van onschatbare waarde en daarom willen we deze organisaties noemen: