Inleiding

Villa Vrede is opgericht in 2013 en na werving van coordinator en zoeken van een pand, zijn we vanaf januari 2014 van start gegaan. Dit verslag geeft inzicht in wat er de afgelopen 6 maanden allemaal gebeurd is zodat de ondersteunende organisaties en donateurs (organisaties, kerken en particulieren) een beeld hebben van hoe hun bijdragen gebruikt worden.

Organisatie

In januari 2014 heeft een kennismakingsdag plaatsgevonden waar in samenspraak met toekomstige bezoekers VillaVrede(25+) is nagedacht over inrichting, activiteiten, openingstijden, en regels. Met deze input is vervolgens de coordinator van start gegaan met de inrichting en werving van vrijwilligers.

Halverwege februari heeft Villa Vrede haar deuren geopend voor twee dagen per week (woensdag en donderdag van 10.00-17.00). De officiele opening waarbij de burgemeester aanwezig was, heeft plaatsgevonden op 1 maart 2014. Tijdens deze dag waren behalve de bezoekers ook alle geintresseerden en betrokkenen uitgenodigd om samen de opening te vieren.

Sinds juni 2014 is Villa Vrede ook op vrijdag open en vanaf september zal geworven worden voor zaterdagopening. Het streven is om eind van het jaar 5-6 dagen per week open te zijn.

Na een opstartperiode heeft Villa Vrede nu de beschikking over de volgende faciliteiten:VillaVrede

  • Kook gelegenheid
  • Wasmachine, droger
  • Wastafel
  • Opslagruimte voor bagage
  • Computers
  • Fietsreparatie
  • Weggeefkast

 

Villa Vrede neemt deel aan het hulpverlenersoverleg [1] i n Utrecht om casussen te kunnen bespreken, werk af te stemmen en/of samen te organiseren.   Daarnaast is er regelmatig bezoek en overleg met relevante organisaties in en buiten Utrecht.

Personeel

Vrijwilligers taken Hoeveel mensen opmerking
Gastvrouw/heer 20+ De helft van de vrijwilligers zijn uit de doelgroep
Communicatie, PR, website 3  
Taalles 5 3 docenten, 1 ondersteunend en 1 taalmaatje
Fietsproject 2 Fiets- en verkeersles vindt plaats in juli/augustus voor vrouwen
Pianoles 4 Afwisselend ingeroosterd
Moestuin 3 Van start in juli
Bestuur 6  
Techniek, klusjes 2 Zo nodig

 Op dit moment zijn er al veel vrijwilligers betrokken bij Villa Vrede voor verschillende taken. De organisatie draait op gastvrouwen/heren die een ochtend of middag in teams van twee zorgdragen voor gezelligheid, koffie/thee, eten en de schoonmaak. Deze mensen hebben vooral een aansturende rol. De andere vrijwilligers zijn soms op projectbasis actief of worden zo nodig betrokken bij de organisatie.

De coordinator is de enige betaalde kracht met een aanstelling voor 24 uur per week.

Activiteiten en bezoekersVillaVrede

De belangrijkste ‘activiteit’ van Villa Vrede is een ruimte bieden waar mensen kunnen ontspannen en anderen kunnen ontmoeten. Daarom hebben we een gezellig ingerichte woonkamer waar TV, radio staat en vele spelletjes ter beschikking worden gesteld. Elke dag kunnen mensen hier koffie/thee drinken, een koude lunch eten. Na een opstart periode komen dagelijks in de ochtend zo’n 10 mensen langs. In de middag loopt het bezoek op tot 15-30 mensen.

Een keer per week wordt er voor en door de ongeveer 25 bezoekers gekookt. Mensen genieten dan van een maaltijd uit hun eigen landen van herkomst.

Op woensdag vindt er taalles plaats aan een groep van 6-12 mensen. Tot nu toe waren cursisten van elk niveau welkom en konden mensen vrij inlopen. Vanaf september zullen de taallessen opnieuw worden vormgegeven met meer structuur en aanbod per niveau.

Naast taallessen wordt er wekelijks pianoles gegeven aan een groep van 5-8 mannen en vrouwen. Vaak komen de cursisten speciaal voor deze les naar Villa Vrede en oefenen op andere dagen.

VillaVredeInformatiebijeenkomsten vinden plaats op de eerste donderdag van de maand. De ene maand in Nederlands/Engels en andere maand Frans. Tot nu toe is er een grote algemene informatiebijeenkomst georganiseerd i.s.m. LOS, waarna we gestart zijn met informatie over medische zorg en rechten.

Voor sport en spel kunnen mensen terecht. Er is een tafelvoetbal, tafeltennistafel en voetbal die goed gebruikt worden. Zwemmen, een activiteit die eerst door STIL georganiseerd werd, wordt langzamerhand overgenomen door Villa Vrede. We bieden dit afwisselend aan voor mannen en vrouwen/kinderen.VillaVrede

Activiteiten in ontwikkeling zijn fietslessen voor vrouwen, moestuin, fietsreparatieles en dialooggroep. We hopen op structurele basis vanaf september kunst en creativiteit aan te bieden, zoals bijvoorbeeld een borduurproject dat in mei/juni plaatsvond.

 

 

 

Financiën

Villa Vrede ontvangt geen subsidie maar wordt ondersteund door verschillende fondsen: DMO, Kerk en Wereld, KerkinActie, KCU, Oranjefonds, KfHeinfonds, Skanfonds,[2]. De St. Martinusparochie[3] heeft in 2014 hun vastenactie aan Villa Vrede toegekend, waarmee we een keuken hebben kunnen verbouwen en andere sanitair en wasfaciliteiten aangelegd en aangeschaft.

De meeste activiteiten worden uitgevoerd door middel van vele spullen die we krijgen of tweedehands aanschaffen. Via Emmaus [4] hebben we veel meubels gekregen waarna we van start konden gaan. Via oproepen op facebook en/of spontane donaties krijgen we fietsen, computers, spellen, kleding etc. Op deze manier kunnen we onze kosten laag houden en bestaan de meeste kosten die we maken uit de onafwendbare vaste lasten als salaris coordinator, huur, elektra etc.

Nawoord

Villa Vrede is de eerste 6 maanden goed van start gegaan en is nu ruim 4 maanden open. We kijken uit naar verdere ontwikkeling van ons huis en hopen dat organisaties, kerken en particulieren ons blijven ondersteunen. Via facebook, twitter, nieuwsbrief en de website proberen we iedereen op de hoogte te houden van wat er gebeurt bij Villa Vrede.

 


 

[1] In hulpverlenersoverleg nemen de volgende organisaties deel: VWMN, Huize Agnes, Seguro, OMDUW, Tussenvoorziening. Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders, STIL.

[2] Voor meer informative over deze fondsen, zie www.villavrede.nl

[3] http://www.stmartinusutrecht.nl/

[4] http://www.emmaus-utrecht.nl/