Inleiding

Stichting Villa Vrede heeft als doel mensen zonder verblijfstatus in de stad Utrecht een plek te bieden voor ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. Villa Vrede heeft in 2014 voor het eerst haar deuren geopend na een opstartperiode van een aantal maanden. Dit verslag geeft een beeld van hoe Villa Vrede werkt en wat we in 2015 bereikt hebben.

OrganisatieVillaVrede Books

Villa Vrede bevindt zich in Utrecht Zuid en heeft drie ruimtes tot haar beschikking (huiskamer, activiteitenruimte en kantoor/gesprekskamer/opslag. Daarnaast is er kookgelegenheid, wasmachine en droger, computers, fietsreparatie spullen, weggeefkast, schilder- en handwerkspullen. We hebben een aparte fietsenschuur voor reparatie en opslag.

Sinds haar opening begin 2014 is Villa Vrede uitgegroeid tot een organisatie die door velen gekend er erkend wordt binnen en buiten de stad Utrecht. We werken samen met verschillende hulporganisaties in de stad Utrecht die van belang zijn voor onze bezoekers. Daarnaast nemen we deel aan het hulpverlenersoverleg [2] in Utrecht om casussen te kunnen bespreken, werk af te stemmen en/of samen activiteiten te organiseren.

Personeel

Villa Vrede is een vrijwilligersorganisatie die in 2015 wordt aangestuurd door een betaalde coördinator voor 24 uur per week. Door de toenemende drukte en in het belang van de duurzaamheid is in de loop van het jaar besloten nog een betaalde kracht te gaan werven voor 12 uur[3]. Villa Vrede draait dus met name op vrijwilligers voor (twee)wekelijkse taken en/of op projectbasis. Elk jaar van september t/m juni is een MWD[1] stagiaire aanwezig voor twee dagen per week die naast groepswerk ook administratief ondersteunt.

De grootste groep (27-33) vrijwilligers zijn gastvrouwen/heren die een dagdeel werken en het huis draaiende houden. Zij werken een ochtend of middag in teams van twee en dragen zorg voor gezelligheid, koffie/thee, eten en de schoonmaak. Deze mensen hebben vooral een aansturende/enthousiasmerende rol en proberen de bezoekers zoveel mogelijk te betrekken bij het werk op de openingsdagen zelf en/of door ze te vragen mee te helpen bij specifieke taken en verantwoordelijkheden. De bezoekers zijn op dit moment vooral actief in het meedraaien in het

VillaVrede

huishouden, fietsenreparatie en bij het organiseren van sport. De andere vrijwilligers zijn op projectbasis actief of worden zo nodig betrokken bij de organisatie. Zoals de werkgroep Communicatie en werkgroep Fondsenwerving.

Het werken met vrijwilligers kent bepaalde uitdagingen. In 2015 was er wat verloop van vrijwilligers die veelal om persoonlijke redenen hun werk moesten neerleggen of omdat Villa Vrede toch niet de organisatie was die bij hun paste. Gedurende het jaar hebben we met zo’n 80 actieve vrijwilligers gewerkt die verschillende taken hadden. Sommige vrijwilligers waren voor specifieke projecten betrokken zoals bijvoorbeeld organiseren van uitjes, evenementen en creativiteit.

 

 

 

 

Vrijwilligers taken Juni

2015

December 2015 opmerking
Gastvrouw/heer 27 33 De helft van de vrijwilligers zijn uit de doelgroep.
Communicatie, PR, website 3 4 Webmaster, nieuwsbrief, sociale media etc.
Taalles 12 15 Docenten en taalmaatjes
Fietsproject 3 1 Fietslessen waren in het eerste halfjaar. In najaar alleen reparatie
Sport 6 7 Zwemmen, zaalsport, voetbal etc.
Muziekles 3 4 Piano en gitaar
Computerles 2 0 Computerles vond plaats in de zomerperiode
Gespreksgroep 4 2  
Moestuin 2 2  
Bestuur 6 6  
Fondsenwerving 2 3 Uitbreiding team was nodig
Techniek, klusjes, ICT, overig 6 7 Zo nodig

In het eerste kwartaal van 2015 heeft Serious Ambtenaren/Adviseurs een advies gegeven aan de organisatie hoe Villa Vrede beter kan samenwerken met vrijwilligers. Verschillende adviezen zijn in de loop van het jaar uitgewerkt zoals het vormen van een kernteam onder vrijwilligers (groep gastheren/vrouwen) en verschillende teams meer zelfsturend te laten werken. Daarnaast is bijvoorbeeld tweemaandelijkse intervisie/teambuilding ingevoerd. Het vrijwilligersbeleid is verder uitgewerkt en in december geformaliseerd.

Activiteiten en bezoekers

De belangrijkste ‘activiteit’ van Villa Vrede is een ruimte bieden waar mensen kunnen ontspannen en anderen kunnen ontmoeten. Daarom hebben we een gezellig ingerichte woonkamer waar TV, radio staat en vele spelletjes ter beschikking worden gesteld. Elke dag kunnen mensen hier koffie/thee drinken, een eenvoudige lunch eten. Vier computers staan in de woonkamer die mensen vrij kunnen gebruiken. Daarnaast is er een voetbaltafel die intensief gebruikt wordt.

In 2015 hebben we gemerkt dat het aantal bezoekers steeds verder toeneemt. Hoewel we nog niet te maken hebben met de nieuwe instroom[4], kwamen er wel steeds meer mensen langs. Gedeeltelijk is dit waarschijnlijk doordat we meer naamsbekendheid kregen, maar het lijkt ook dat mensen eerder uit AZCs worden gezet om ruimte te maken voor de nieuwe instroom van asielzoekers. Gemiddeld komen zo’n 30 mensen in Villa Vrede langs, maar op drukke dagen kan dit oplopen naar 50 mensen en bij festiviteiten zelfs tot 80-100. Op donderdag wanneer er een warme maaltijd wordt bereid, merken we dat meestal 40-50 mensen mee-eten. De herkomst van mensen is ook wat aan het verschuiven. In het begin van het jaar was de meerderheid nog West-Afrikaan of uit de Hoorn van Afrika. In de loop van het jaar verwelkomden we ook steeds meer mensen uit het Perzisch gebied.

VillaVrede fiets

Taalles is nog steeds een van onze belangrijkste activiteiten. De vraag naar taalles is toegenomen waardoor we vanaf september gestart zijn met een extra groep beginners. Door de vaak instabiele leefsituatie van mensen lukt niet altijd om een vast groep mensen les te geven. Met de continue nieuwe bezoekers (soms wel 3 per week sinds september) moeten de taaldocenten zich flexibel opstellen en geven les aan groepen tussen de 5-12 mensen in wisselende samenstelling. De bezoekers geven aan dat de lessen hen helpen om zich beter te redden in de samenleving en proberen op verschillende manieren ook naast de les te oefenen met Nederlands. Om die reden is het op verzoek ook mogelijk een individueel taalmaatje krijgen als aanvulling op de groepslessen.

 

 

 

Fietsen zijn erg belangrijk voor onze bezoekers omdat dit vaak hun enige bezit en vervoersmiddel is. We hebben rond de 40 fietsen kunnen weggeven afgelopenVillaVredejaar o.a. met behulp van individuen en een inzamelingsactie van het Geert Grote College Amsterdam. Dankzij een garagebox die woningbouwvereniging Portaal ons beschikbaar stelde, kregen we meer mogelijkheden om te investeren in reparatie. Vanaf maart was (twee)wekelijks een fietsenmaker beschikbaar. Daarnaast hielpen we mensen aan nieuwe banden, sloten en fietsenlampen. In het voorjaar hebben we tevens fiets- en verkeerssles gegeven aan 3 vrouwen.

 

Sport[5] is een goede uitlaatklep en wordt door ons gestimuleerd. Elke woensdagmiddag organiseerden we zaalsport (volleybal, badminton, etc.) in een gymzaal van de Brede School Hoograven. Vijf dagen per week was fitness mogelijk bij Stapsports[6] en i.s.m. Veld42 waren er voetbaltrainingen en competities. Het Villa Vrede team won in april de eerste prijs met Doe mee met van Ee volleybal toernooi! In februari en december zijn we ook met een groep mensen gaan schaatsen (8-15 mensen), wat zorgde voor veel hilariteit. Recreatief zwemmen werd aangeboden om de 2-3 maanden in gesplitste groepen (mannen of vrouwen/kinderen) voor groepen van 5-15 mensen. In december zijn we met een klein groepje gaan klimmen (9 deelnemers).

Muziek gebeurt vaak op eigen initiatief. We hebben piano, djembé’s, gitaren en sinds kort een accordeon ter beschikking. Wekelijks lessen zijn mogelijk voor piano en gitaar.

VillaVrede

De informatiebijeenkomsten waren wat onregelmatiger in 2015. De onderwerpen die voorbij kwamen waren: (specifieke) juridische procedures, PR/lobby, zelfredzaamheid etc. waar gemiddeld 10 mensen aan deel namen. In kleine groepen (3-8 mensen) werd (twee) wekelijks gepraat in de vorm van een intercultureel dialoog zodat er meer begrip voor elkaars achtergrond ging ontstaan.

Een groep internationale studenten startte in het najaar een bakcursus. In twee maanden werd er geleerd pepernoten, oliebollen, taart en toetjes te bereiden voor een groep van 5-10 mensen.

 

 

 

 

 

Specifieke activiteiten

Zelfredzaamheid is voor onze bezoekers niet vanzelfsprekend. Villa Vrede wil hierin wel graag wat betekenen om onze bezoekers sterker en onafhankelijker te maken. Begin van het jaar hebben we daarom contact gelegd met NewDutchConnections. Na overleg waren zij bereid om een traject voor zo’n 20 mensen <25 jaar uit onze bezoekersgroep te starten. Deze mensen konden deelnemen aan hun programma Ondernemen in je eigen toekomst[7]. Tegelijkertijd begonnen we een proefproject met driemaandse coaching voor een aantal van onze bezoekers. Na evaluatie bleek deze vorm van doelgericht werken toch te zwaar waarna we het project genaamd Werken aan Morgen anders hebben ingestoken. We investeren nu vooral in het stimuleren en coachen van bezoekers om deel te nemen aan van verschillende vormen van dagbesteding binnen en buiten Villa Vrede.

Het was een bijzonder fietsjaar omdat de Tour de France naar Utrecht kwam. Wij sloten met verschillende activiteiten aan bij dit evenem

ent zoals fietswielen versieren, meedoen aan de Tour le Sud en het zelf organiseren van een fietstocht Vlucht tour op Wereldvluchtelingendag. Deze tocht met ruim 15 mensen ging onder andere langs Detentiecentrum Zeist. Tijdens onze picknick voegde een vrijwilliger van Wake Zeist[8] zich toe aan onze groep om te vertellen over hun maandelijkse Wake bij het detentiecentrum.

In maart vierden we onze verjaardag waarbij naast veel gezelligheid ook ruimte was om met alle bezoekers te evalueren en vooruit te kijken. In het najaar hadden we een extra evaluatie moment met onze bezoekers. Burendag in september stond in 2015 in het teken van sport. We zijn een uurtje gaan sporten met kinderen uit groep 8 van de DaCostaSchool en verschillende ouders, kinderen en anderen vrienden en buren kwamen langs om mee te doen aan een gevarieerd sportprogramma.

VillaVrede

Natuurlijk lieten we de feestdagen zoals Ramadan, Kerst e.d. ook niet voorbij gaan. Tijdens deze dagen was een speciaal programma met muziek en lekker eten. Afgelopen kerst werd met ruim 80 mannen, vrouwen en kinderen gevierd waarvoor we een extra ruimte hadden gehuurd. Sinterklaas kwam ook langs met zijn witte pieten en tijdens Oudjaar werd heerlijk gedanst.

Het lukte ons ook om een paar uitjes te organiseren zoals Efteling en DOMtoren (beide meer dan 15 mensen). De St. Maartensparade benaderde ons ook om mee te doen. Zowel het maken van de lichtkunstwerken als het meedoen aan de tocht door de straten van Utrecht, was een succes.

 

 

Communicatie en fondsenwerving

Villa Vrede besteedt veel aandacht aan communicatie omdat we vinden dat de specifieke situatie van onze doelgroep onder de aandacht moet worden gebracht bij een breder publiek. Elke twee maanden wordt een digitale nieuwsbrief verzonden (rond 200 abonnees) en wekelijks zijn we actief op sociale media zoals Facebook (>850 volgers) en Twitter (rond 315 volgers). We merken een flinke groei in de volgers en abonnees.

Villa Vrede werd in 2015 ondersteund door verschillende fondsen: DMO, Kerk en Wereld, KerkinActie, KCU, Oranjefonds, KfHeinfonds, Skanfonds,[9]. Vele kerken, instanties en individuen wisten ons ook te vinden. We zijn in het najaar gestart met een campagne Wij kunnen wel wat doen[10] om meer mensen aan ons te binden. Het streven was om 200 mensen te vinden die 5 euro per maand zouden willen doneren. Dat is helaas niet gelukt, maar we hebben omgerekend wel 130 structurele vijfjes donateurs kunnen binden.

Kom in actie- Villavrede

Door de betrokkenheid van een grote groep mensen en instanties[11] kunnen we onze kosten laag houden en bestaan de meeste kosten die we maken uit de onafwendbare vaste lasten als salaris coördinator, huur, elektra etc. In de jaarrekening (zie bijlage) worden in- en uitgaven inzichtelijk gemaakt en toegelicht. In april zal deze definitief worden gemaakt nadat een accountant deze heeft beoordeeld.

 

 

 

 

Nawoord en vooruitblik

Villa Vrede heeft een goed jaar doorgemaakt in 2015. We merken door de veranderde samenstelling van de bezoekers en vrijwilligers dat het een organisatie is die in beweging blijft. Het is dan ook belangrijk om te blijven evalueren en flexibel om te gaan met (organisatorische)problemen. In de loop van het jaar kwam het besef dat de aansturing beter in een klein team kan plaatsvinden i.p.v. een persoon, waardoor besloten is een extra betaalde kracht te werven. Tevens blijven we kijken of de locatie blijft voldoen of dat door groei uitbreiding (evt. andere locatie) noodzakelijk is.

Wat betreft 2016 willen we de informatiebijeenkomsten weer maandelijks aanbieden. Verder zullen we proberen creativiteit meer een plek te geven alsmede meer aandacht voor zelfredzaamheid van individuele bezoekers. Hiervoor hebben we ons ook aangesloten bij een lobby groep Aan de Slag[12] die de mogelijkheden voor (vrijwillig)werk en scholing voor onze groep probeert te verruimen.

We hopen dat met de komst van een nieuwe medewerker op termijn we ook in openingstijden kunnen uitbreiden. We zijn in december al gestart met een uur eerder opengaan, maar hopen ook uit te breiden in dagen (al dan niet voor een bepaalde deelgroep van de bezoekers).

 

 

 

Bijlage: Villa Vrede financieel overzicht 2015

 

    Begroting uitgaven
  algehele coördinatie    
  personeelskosten alg coördinatie 14750 17260
  Huisvesting    
  Huur Villa Vrede kantoor 4140 3653
  Onderhoud en Schoonmaak 1000 171
  Inventaris 1500 1362
  Organisatie    
  Telefoon/ Internet/Porto 1000 992
  PR/Drukwerk 200 785
  Kantoorbenodigdheden en administratie 500 876
  Opleiding en training personeel/vrijwilligers 1000 368
  Activiteiten    
1.1 Direct kosten activiteiten continueren 2014 9630 10287
1.2 Directe kosten nieuwe activiteiten 4600 6721
2 coördinatie en begeleiding 15250 17792
3 onkosten vrijwilligers 4740 2015
4 communicatie 925 925
5 Huur ruimte voor activiteiten 12860 11347
  Sport activiteiten   1523
  Martinus project   2302
       
       
       
  subtotaal 72095 78379
  Overig    
  onvoorziene kosten 7000 1676
       
  Totaal: 79095 80055

 


 

[12] www.iedereen-aandeslag.nl

[11] Zie nieuwsbrief december voor een globaal jaaroverzicht van donateurs http://www.villavrede.nl/nieuwsbrieven-archief/

[10] Voor meer informatie over deze fondsen, zie http://www.villavrede.nl

[9] http://www.kitemedia.nl/villavrede/

[8] http://www.ondernemeninjeeigentoekomst.nl/

[7] http://www.wakezeist.nl/

[6] Veel sportactiviteiten werden georganiseerd en gefinancierd in samenwerking met het Ubuntuhuis http://ubuntu-huis.blogspot.nl/

[5] http://www.destadsbrug.nl/stapsports

[4] De nieuwe ingestroomde asielzoekers waren in 2015 nog bezig een asielprocedure te starten en bevonden zich vooral in noodlocaties.

[3] HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

[2] In hulpverlenersoverleg nemen de volgende organisaties deel: VWMN, Huize Agnes, Seguro, OMDUW, Tussenvoorziening, Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders, STIL, Toevlucht, SNDVU, NewDutchConnections.