Hier kun je de inhoudelijke rapportage 2016 van Villa Vrede downloaden. In deze rapportage kun je lezen wat er afgelopen jaar bereikt is. Het was een jaar waarin het aantal bezoekers is gegroeid, activiteiten goed zijn bezochten er erkenning is gekomen door middel van de “Tolerantieprijs 2016” en de derde prijs bij de “Wij Maken Utrecht Trofee”. In de inhoudelijke rapporage staat tevens een financieel overzicht. De door de accountant goedgekeurde jaarrekening verwachten wij rond 1 juli 2017 toe te kunnen zenden.